پلان 1 پلان 2 پلان 3 پلان 4 پلان 5 پلان 6
حجم 100 MB 250 MB 500 MB 1 GB 2 GB 5 GB
ترافیک ماهانه 10 GB 15 GB 25 GB 50 GB 80 GB 120 GB
تعداد ایمیل ها 10 20 30 50 100 300
Subdomain 2 10 30
Park domain 0 5 10
Addon domain 0 0 0 0 0 0
SQL Server 0 0 0 0 0 0
MySQL 1 1 2 3 4 5
قیمت سالانه (ریال) 450,000 550,000 750,000 950,000 1,200,000 2,700,000
خرید آنلاین خرید آنلاین خرید آنلاین خرید آنلاین خرید آنلاین خرید آنلاین
  • علامت به معنای نامحدود می باشد
  • لطفا امکانات Plan های هاستینگ را با هم مقایسه کنید و سپس با فشردن دکمه "خرید آنلاین" روبروی هر مورد، Plan مورد نظر خود را برای خرید انتخاب نمایید.
پلان 1 پلان 2 پلان 3 پلان 4 پلان 5 پلان 6
حجم 100 MB 250 MB 500 MB 1 GB 2 GB 5 GB
ترافیک ماهانه 4 GB 6 GB 8 GB 10 GB 20 GB 40 GB
تعداد ایمیل ها 10 20 30 50 100 300
Subdomain 2 10
Park domain 0 5 10 30
Addon domain 0 0 0 0 0 0
SQL Server 1 1 2 3 4 5
MySQL 0 0 0 0 0 0
قیمت سالانه (ریال) 650,000 750,000 950,000 1,150,000 1,400,000 2,900,000
خرید آنلاین خرید آنلاین خرید آنلاین خرید آنلاین خرید آنلاین خرید آنلاین
  • علامت به معنای نامحدود می باشد
  • لطفا امکانات Plan های هاستینگ را با هم مقایسه کنید و سپس با فشردن دکمه "خرید آنلاین" روبروی هر مورد، Plan مورد نظر خود را برای خرید انتخاب نمایید.